วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กวี

     เช้าฉาย
เปิดหน้าต่างพร่างพรายแดดฉาสี
 ห้วงขณะตระหนักแจ้งแห่งฤดี
เบื้องในกำลังมีปฏิวัติ
หยุด...ยินลมพริบกระซิบวลี
เบื้องนอกกำลังมีปฏิวัติ
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น